Witamy na stronie
Spdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
"WIELKOBLOKOWA"

Za jej porednictwem pragniemy przekazywa na bieco najwaniejsze informacje dotyczce spraw mieszkacw Spdzielni.
Na naszej stronie bdziemy zamieszcza aktualne ogoszenia o mieszkaniach na sprzeda, przetargach, licytacjach, wolnych lokalach uytkowych oraz inne aktualnoci zwizane z yciem spdzielni.
Czonkowie Spdzielni znajd tu take informacje o dziaalnoci Spdzielni , a take akty prawne i regulaminy okrelajce poszczeglne aspekty dziaalnoci Spdzielni.

SB-M
WIELKOBLOKOWA
15-117 Biaystok
ul. Wasilkowska 1
tel. 85 87-89-021

godz. pracy:
pon.: 7.30 - 15.30
wt.: 7.30 - 17.00
r.: 7.30 - 15.30
czw.: 7.30 - 15.30
pi.: 7.30 - 15.30

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu wiadczenia Pastwu usug na najwyszym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie dotyczcych cookies oznacza, e bd one zamieszczane w Pastwa urzdzeniu kocowym. Moecie Pastwo dokona w kadym czasie zmiany ustawie dotyczcych cookies.


Wana informacja:

Informujemy, e
BUDOWA SIOWNI PLENEROWEJ NA TERENACH MIEJSKICH PRZYLEGYCH DO UL. DOBREJ
zostaa zakwalifikowana do gosowania w ramach zada osiedlowych
BUDETU OBYWATELSKIEGO BIAYSTOK 2016

DO 19 PADZIERNIKA 2015 ROKU TRWA GOSOWANIE, KTRE PRZESDZI O REALIZACJI W/W ZADANIA.

W gosowaniu mog wzi udzia:
- osoby penoletnie mieszkajce w Biaymstoku,
- osoby powyej 13 roku ycia mieszkajce w Biaymstoku, ktre do karty do gosowania docz zgod opiekuna prawnego na udzia w wyborze projektw.
Gosowa mona korzystajc z formularza elektronicznego (www.bialystok.pl) lub osobicie - w jednym z czterech punktw zlokalizowanych w budynkach Urzdu Miejskiego w Biaymstoku (w dni powszednie, w godzinach pracy urzdu):
- w Kancelarii Oglnej przy ul. Sonimskiej 1,
- w Departamencie Obsugi Mieszkacw przy ul. J. K. Branickiego 3/5,
- w Punkcie Obsugi Klienta BKM przy ul. Lipowej 16,
- w Centrum Wsppracy Organizacji Pozarzdowych przy ul. witojaskiej 22/1.

SZCZEGӣOWE INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ www.bialystok.pl
ZACHCAMY DO GOSOWANIA
-------------------------------