==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Kraszewskiego 28A.

Termin składania ofert: do dnia 22.10.2018 r. do 13.00
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (ZIP)

============================================== SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie robót remontowych: remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wysokim w Białymstoku przy ul. Dobrej 10.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 22.10.2018 r. do godz. 13.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
dostawę i montaż balustrad wewnętrznych na klatkach schodowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kraszewskiego 28A ( cztery klatki po cztery kondygnacje).

Termin składania ofert: do dnia 10.10.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (ZIP)

============================================== SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie częściowego ogrodzenia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Pogodnej 37A – działka nr. ewid. 987.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 04.10.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
docieplenie szczytu (elewacja północna)w budynku spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej 41 w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 26.07.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
docieplenie szczytu (elewacja północna)w budynku spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej 43 w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 26.07.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
docieplenie szczytu (elewacja północna)w budynku spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej 45 w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 26.07.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie remontu placu manewrowego zaplecza budynku przy ulicy Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 22.06.2018r.
Bliższe informacje : tel. 602 370 240 Dariusz Piszczatowski

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie ogrodzenia wzdłuż granicy nieruchomości nr. ewid. 987 przy ulicy Pogodnej 37A w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 20.06.2018r.
Bliższe informacje : tel. 602 370 240 Dariusz Piszczatowski

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie szczytu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cokołem z obu stron bez dobudówki w szczycie.
Adres: - budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wiejska 74.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 20.06.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont płyt balkonowych wraz ze ścianami osłonowymi i podporami, remont balustrad (16 szt z parterem piony I, IV, V, VI) - budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wiejska 78.
.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 20.06.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie robót remontowych: placu manewrowego zaplecza budynku przy ulicy Wasilkowskiej nr 1 w Białymstoku.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 14.06.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie robót remontowych: parkingów i ciągu jezdnego przy ulicy Wasilkowskiej nr 41 do 45 w Białymstoku.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 14.06.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie powierzchni utwardzonej z kostki brukowej pod miejsca parkingowe i ciągi piesze przy ulicy Pułkowej 5A – 7A w Białymstoku:
- modernizacji schodów terenowych na gruncie,
- powierzchni utwardzonej poboczy ciągu pieszo-jezdnego przy budynkach 5A i 7A
- powierzchni utwardzonej przy szczycie bud. Ul. Pułkowa 1A

Termin składania ofert: do dnia 25.05.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie 3 placów powierzchni utwardzonej dla potrzeb parkingowych wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Wasilkowskiej 41-45 w Białymstoku
Termin składania ofert: do dnia 25.05.2018r. godz. 12.30
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont tarasu z ciągiem pieszym nad garażami w budynku przy ul. Kraszewskiego 30 w Białymstoku

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 30.05.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie 3 placów powierzchni utwardzonej dla potrzeb parkingowych wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Wasilkowskiej 41-45 w Białymstoku
Termin składania ofert: do dnia 17.05.2018r. godz. 12.30
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont polegający na dociepleniu ścian elewacyjnych budynku usługowego przy ulicy Dalekiej 1B w Białymstoku

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 09.05.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
Remont instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Kraszewskiego 28A i Wiejska 68A
Termin składania ofert: do dnia 26.03.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonaniu robót remontowych: parkingów i ciągu jezdnego przy ulicy Wasilkowskiej nr 41 do 45 w Białymstoku.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 21.03.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej (woda zimna, ciepła i cyrkulacja) w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ulicy Kraszewskiego 28A w Białymstoku.
Termin składania ofert: do dnia 15.03.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. (85) 878 90 21 - Dział Techniczny

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz remoncie balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
a) Zadanie I - Wasilkowska 43
b) Zadanie II - Wiejska 74A

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 15.03.2018 r. do godz. 13.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz remoncie balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
a) Zadanie I - ul. Akademicka 34
b) Zadanie II - ul. Akademicka 34/1
c) Zadanie III ul. Pułkowa 7
d) Zadanie IV ul. Dobra 10

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 07.02. 2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
dostawę i wymianę drzwi wewnętrznych na klatkach schodowych oraz zewnętrznych do klubu osiedlowego w budynkach spółdzielni przy
ulicy Wiejska 62.
Termin składania ofert: do dnia 07.12.2017r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
dostawę i wymianę okien w budynkach spółdzielni przy ulicy Kręta 8/1,
Wiejska 68, Wiejska 62
Termin składania ofert: do dnia 08.12.2017r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie drzwi zewnętrznych konstrukcji aluminiowej w budynku Spółdzielni przy ulicy Kręta 6 w Białymstoku.
Termin składania ofert: do dnia 08.12.2017r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie drzwi zewnętrznych konstrukcji aluminiowej w budynku Spółdzielni przy ulicy Dobrej 12 -(lokal usługowy Bailnet) w Białymstoku.
Termin składania ofert: do dnia 13.11.2017 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
dostawę i wymianę okien w budynku spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej 1.
Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
remont placu parkingowego ul. Pułkowa 3.
Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumenty (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
docieplenie stropodachu wentylowanego poziomą izolacją cieplną z granulatu z wełny mineralnej (metodą pneumatyczną) w budynku przy
ul. Dobrej 12 w Białymstoku.


.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

--------------------------------------
-------Przetargi rozstrzygnięte-------
--------------------------------------
SB-M
WIELKOBLOKOWA
15-117 Białystok
ul. Wasilkowska 1
tel. 85 87-89-021

godz. pracy:
pon.: 7.30 - 15.30
wt.: 7.30 - 17.00
śr.: 7.30 - 15.30
czw.: 7.30 - 15.30
pią.: 7.30 - 15.30

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.