Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Wielkoblokowa",
ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok, zaprasza do składania ofert na:
dostawę i montaż balustrad wewnętrznych na klatkach schodowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Pułkowej 9 (6 klatek po pięć kondygnacji).

Termin składania ofert: do dnia 10.09.2019r. do godz. 12.30
Bliższe informacje: tel. 602 370 240 lub 602 369 692
.: Dokumendacja (PDF)
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Pułkowej 9.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 14.08.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont przedsionków do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części wew. z wymianą drzwi wewnętrznych drewnianych – 8 szt, przy ul. Pogodnej 25, 15-354 Białystok, działka nr ew. 970/12

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 13.08.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Wielkoblokowa",
ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok, zaprasza do składania ofert na:
oczyszczenie i impregnowanie elewacji budynków mieszkalnych Wasilkowska 8, 10, 12

Termin składania ofert: do dnia 08.08.2019r. do godz. 12.30
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240, 85 878-90-21
.: Dokumendacja (PDF)
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont tarasu z ciągiem pieszym nad garażami w budynku przy ul. Kraszewskiego 30

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 02.07.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont przedsionków do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części wew. z wymianą drzwi wewnętrznych drewnianych – 8 szt, przy ul. Pogodnej 25, 15-354 Białystok, działka nr ew. 970/12

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 12.06.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wymianę zewnętrznej doziemnej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i cyrkulacji zasilającej budynki przy ul. Dalekiej 1 oraz Dobrej 8 w Białymstoku.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 07.06.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
docieplenie elewacji oraz remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Pogodnej 25, 15-354 Białystok, działka nr ew. 970/12

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 11.06.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
docieplenie elewacji oraz remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: ul. Świętojańska 19.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 04.06.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Wielkoblokowa",
ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok, zaprasza do składania ofert na:
naprawę powierzchni dachu i czapek kominów wentylacyjnych papą termozgrzewalną w budynku spółdzielni przy ulicy Świętojańskiej 19 bud. B.

Termin składania ofert: do dnia 29.05.2019r. do godz. 12.30
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692 lub 602 370 240
.: Dokumendacja (ZIP)
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wymianę zewnętrznej doziemnej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i cyrkulacji zasilającej budynki przy ul. Dalekiej 1 oraz Dobrej 8 w Białymstoku.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 28.05.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz rente balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
a) Zadanie I - ul. Akademicka 34
b) Zadanie II - ul. Akademicka 34/1
c) Zadanie III - ul. Świętojańska 19

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 17.05.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont kanalizacji deszczowej budynku przy ulicy Podleśnej 1.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 13.05.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont tarasu z ciągiem pieszym nad garażami w budynku przy ul. Kraszewskiego 30

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 06.05.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie okładzin klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Wasilkowskiej 43.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 07.05.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „WIELKOBLOKOWA” przetarg ofertowy (pisemny) na
najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego na XI piętrze budynku przy ul. Wasilkowskiej 47.
Lokal o pow. 57,30 m2 składa się z 2 pokoi, salonu z aneksem kuchennym, łazienki.

Termin składania ofert: do dnia 24.05.2019 r.
Ze stanem technicznym lokalu można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni nr tel.: 664 143 061.
.: Dokumendacja (ZIP)
==============================================

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Wielkoblokowa",
ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok, zaprasza do składania ofert na:
docieplenie stropodachu wentylowanego w budynku spółdzielni przy ulicy Świętojańskiej 19 bud. B.

Termin składania ofert: do dnia 01.04.2019 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692 lub 602 370 240
.: Dokumendacja (ZIP)
==============================================

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „ Wielkoblokowa” zleci:
wykonanie uproszczonej dokumentacji modernizacji zewnętrznych kanałowych przyłączy ciepłowniczych (Co i CWU)
1. z grupowego węzła cieplnego Daleka 1A do Daleka 1 - 31,65 mb (obecnie c2X65 + CWU)
2. z grupowego węzła cieplnego Daleka 1A do Dobra 8 - 85,35 mb (obecnie c2x80 + CWU)

W ramach pracy należy:
- dobrać optymalne średnice nowej preizolowanej sieci zgodnie z obowiązującymi normami dla warunków maksymalnego zapotrzebowania na ogrzewanie i ciepłą wodę.
- opracować technologię i uproszczony przedmiar robót niezbędny do zlecenia remontu.
Roboty budowlane będą wykonywane w ramach remontu (nie jest wymagana aktualna mapa geodezyjna do celów projektowych).

Oferty cenowe należy przesyłać do dnia 5 kwietnia na adres:
15-117 Białystok ul. Wasilkowska 1
lub drogą mailową
wblok@interia.pl
Informacje tel. 664 146 454
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz remoncie balkonów z wymianą balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Pułkowa 5A, obr. 16-Wygoda, Białystok,

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 26.03.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie okładzin ceramicznych klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Kraszewskiego 28A z płytek ceramicznych lub gresu – oferty bez ceny płytek.

Termin składania ofert: do dnia 20.03.2019r. do 12.30
Bliższe informacje: tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – przy ul. Wiejskiej 72

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 28.02.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – przy ul. Wiejskiej 74

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 28.02.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. WASILKOWSKIEJ 47:
- szczytu w okładzinie z płyt azbestowo-cementowych oraz elewacji od strony balkonów
(docieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO gr. 15 cm; styropian/wełna)

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 19.02.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. WASILKOWSKIEJ 47A:
- szczytu w okładzinie z płyt azbestowo-cementowych oraz elewacji od strony balkonów
(docieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO gr. 15 cm; styropian/wełna)

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 19.02.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Pogodnej 9, 15-354 Białystok, działka nr ew. 970/10

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 24.01.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz remoncie balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Białystok, ul. Pułkowa 1, dz. Nr ewid. gr. 2171, obr. 16-Wygoda

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 24.01.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie remontów klatek schodowych budynków mieszkalnych polegających na wymianie balustrad na nowe przy ulicy Wasilkowskiej 41 (sześć klatek po pięć kondygnacji) , Wasilkowskiej 43 (sześć klatek po pięć kondygnacji) , Wasilkowskiej 45 (sześć klatek po pięć kondygnacji) ,

Termin składania ofert: do dnia 21.01.2019r.
Bliższe informacje: tel. 602 370 240 Dariusz Piszczatowski

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Wasilkowskiej 41,43,45.

Termin składania ofert: do dnia 15.01.2019 r. do godz. 12.00
Bliższe informacje: tel. 602 370 240, 602 678 902

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie remontów klatek schodowych budynków mieszkalnych polegających na wymianie balustrad na nowe przy ulicy Dalekiej 1 (trzy klatki po cztery kondygnacje) oraz Dalekiej 1A (trzy klatki po pięć kondygnacji).

Termin składania ofert: do dnia 31.12.2018 r.
Bliższe informacje: tel. 602 370 240 Dariusz Piszczatowski

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wymianę części piwnicznej wewnętrznej instalacji wodociągowej (woda zimna, ciepła i cyrkulacja) w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kraszewskiego 28A w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 26.11.2018 r.
Bliższe informacje pod nr tel. (85) 878 90 21

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Kraszewskiego 28A.

Termin składania ofert: do dnia 22.10.2018 r. do 13.00
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (ZIP)

============================================== SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie robót remontowych: remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wysokim w Białymstoku przy ul. Dobrej 10.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 22.10.2018 r. do godz. 13.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
dostawę i montaż balustrad wewnętrznych na klatkach schodowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kraszewskiego 28A ( cztery klatki po cztery kondygnacje).

Termin składania ofert: do dnia 10.10.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (ZIP)

============================================== SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie częściowego ogrodzenia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Pogodnej 37A – działka nr. ewid. 987.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 04.10.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
docieplenie szczytu (elewacja północna)w budynku spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej 41 w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 26.07.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
docieplenie szczytu (elewacja północna)w budynku spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej 43 w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 26.07.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
docieplenie szczytu (elewacja północna)w budynku spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej 45 w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 26.07.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie remontu placu manewrowego zaplecza budynku przy ulicy Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 22.06.2018r.
Bliższe informacje : tel. 602 370 240 Dariusz Piszczatowski

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie ogrodzenia wzdłuż granicy nieruchomości nr. ewid. 987 przy ulicy Pogodnej 37A w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 20.06.2018r.
Bliższe informacje : tel. 602 370 240 Dariusz Piszczatowski

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie szczytu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cokołem z obu stron bez dobudówki w szczycie.
Adres: - budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wiejska 74.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 20.06.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont płyt balkonowych wraz ze ścianami osłonowymi i podporami, remont balustrad (16 szt z parterem piony I, IV, V, VI) - budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wiejska 78.
.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 20.06.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie robót remontowych: placu manewrowego zaplecza budynku przy ulicy Wasilkowskiej nr 1 w Białymstoku.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 14.06.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie robót remontowych: parkingów i ciągu jezdnego przy ulicy Wasilkowskiej nr 41 do 45 w Białymstoku.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 14.06.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie powierzchni utwardzonej z kostki brukowej pod miejsca parkingowe i ciągi piesze przy ulicy Pułkowej 5A – 7A w Białymstoku:
- modernizacji schodów terenowych na gruncie,
- powierzchni utwardzonej poboczy ciągu pieszo-jezdnego przy budynkach 5A i 7A
- powierzchni utwardzonej przy szczycie bud. Ul. Pułkowa 1A

Termin składania ofert: do dnia 25.05.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie 3 placów powierzchni utwardzonej dla potrzeb parkingowych wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Wasilkowskiej 41-45 w Białymstoku
Termin składania ofert: do dnia 25.05.2018r. godz. 12.30
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont tarasu z ciągiem pieszym nad garażami w budynku przy ul. Kraszewskiego 30 w Białymstoku

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 30.05.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie 3 placów powierzchni utwardzonej dla potrzeb parkingowych wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Wasilkowskiej 41-45 w Białymstoku
Termin składania ofert: do dnia 17.05.2018r. godz. 12.30
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont polegający na dociepleniu ścian elewacyjnych budynku usługowego przy ulicy Dalekiej 1B w Białymstoku

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 09.05.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
Remont instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Kraszewskiego 28A i Wiejska 68A
Termin składania ofert: do dnia 26.03.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonaniu robót remontowych: parkingów i ciągu jezdnego przy ulicy Wasilkowskiej nr 41 do 45 w Białymstoku.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 21.03.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej (woda zimna, ciepła i cyrkulacja) w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ulicy Kraszewskiego 28A w Białymstoku.
Termin składania ofert: do dnia 15.03.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. (85) 878 90 21 - Dział Techniczny

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz remoncie balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
a) Zadanie I - Wasilkowska 43
b) Zadanie II - Wiejska 74A

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 15.03.2018 r. do godz. 13.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz remoncie balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
a) Zadanie I - ul. Akademicka 34
b) Zadanie II - ul. Akademicka 34/1
c) Zadanie III ul. Pułkowa 7
d) Zadanie IV ul. Dobra 10

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 07.02. 2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M "Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
dostawę i wymianę drzwi wewnętrznych na klatkach schodowych oraz zewnętrznych do klubu osiedlowego w budynkach spółdzielni przy
ulicy Wiejska 62.
Termin składania ofert: do dnia 07.12.2017r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
dostawę i wymianę okien w budynkach spółdzielni przy ulicy Kręta 8/1,
Wiejska 68, Wiejska 62
Termin składania ofert: do dnia 08.12.2017r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie drzwi zewnętrznych konstrukcji aluminiowej w budynku Spółdzielni przy ulicy Kręta 6 w Białymstoku.
Termin składania ofert: do dnia 08.12.2017r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie drzwi zewnętrznych konstrukcji aluminiowej w budynku Spółdzielni przy ulicy Dobrej 12 -(lokal usługowy Bailnet) w Białymstoku.
Termin składania ofert: do dnia 13.11.2017 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
dostawę i wymianę okien w budynku spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej 1.
Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
remont placu parkingowego ul. Pułkowa 3.
Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumenty (ZIP)

==============================================

SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
docieplenie stropodachu wentylowanego poziomą izolacją cieplną z granulatu z wełny mineralnej (metodą pneumatyczną) w budynku przy
ul. Dobrej 12 w Białymstoku.


.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

--------------------------------------
-------Przetargi rozstrzygnięte-------
--------------------------------------
SB-M
WIELKOBLOKOWA
15-117 Białystok
ul. Wasilkowska 1
tel. 85 87-89-021

godz. pracy:
pon.: 7.30 - 15.30
wt.: 7.30 - 17.00
śr.: 7.30 - 15.30
czw.: 7.30 - 15.30
pią.: 7.30 - 15.30

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.